Najczęstsze błędy podczas zakładania instalacji kanalizacyjnej

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Najczęstsze błędy podczas zakładania instalacji kanalizacyjnej
Instalacje hydrauliczne

Instalacja kanalizacyjna powinna być jednym z tych elementów w domach i mieszkaniach, o której zaraz po jej zamontowaniu zapominamy na długi czas. Niestety bardzo często nie jest to możliwe. Brzydki zapach, dźwięki spływającej wody, a nawet  zatkane rury to tylko kilka z najczęstszych problemów związanych z jej użytkowaniem. Z czego one wynikają? 

rozkład kanalizacji na budowie
Image by ReliableMidget, from: freepik.com

Cechy dobrze wykonanej instalacji kanalizacyjnej

Prawidłowo wykonana instalacja kanalizacyjna, zgodnie z wcześniej przygotowanym przez specjalistę projektem, jest cicha i bezawaryjna w użytkowaniu. Dlatego też jej wykonanie najlepiej powierzyć doświadczonym fachowcom, którzy nie popełnią niżej wymienionych błędów.

Problemy z instalacją kanalizacyjną – 8 najczęstszych powodów

Wszelkie problemy z instalacją kanalizacyjną zaraz po jej wykonaniu lub wraz z upływem czasu wynikają najczęściej z kilku stale powtarzających się w trakcie jej układania błędów. Dlatego warto je znać, aby móc uniknąć ich w przyszłości.

  1. Źle dobrana średnica rur kanalizacyjnych i nieodpowiednie spadki

Przekrój zastosowanych w instalacji rur oraz ich spadki powinny być przede wszystkim dobierane tak, aby podczas odprowadzania ścieków ich przekrój był wypełniony na poziomie od ½ do ¾ wysokości.

Zbyt niski poziom spadku sprawia, że woda, zamiast swobodnie spływać, sączy się po wnętrzu rury, przyczyniając się do osadzania różnorodnych zanieczyszczeń. Z kolei zbyt mała średnica rur doprowadza do tego, że płynąca przez nie woda wypełnia całe ich wnętrza, co generuje duże hałasy oraz może doprowadzić do uwolnienia się brzydkich zapachów pod wpływem wytwarzanego podciśnienia.

Dlatego powinno się stosować spadki na poziomie od 2 do 15 stopni. 

  1. Trójniki i kolanka 90 stopni

Kolejną największą zmorą są trójniki i kolana o kącie 90 stopni. Wszystko za sprawą tego, że spowalniają one w znaczny sposób odpływ nieczystości, powodując tym samym bardzo często niedrożność rur, która jest trudna do zlikwidowania.

Najlepiej więc projektować instalację sanitarną tak, aby jej montaż ograniczyć w, jak największym stopniu. Dodatkowo niedopuszczalne jest stosowanie elementów w miejscach, do których nie ma dostępu z zewnątrz, w związku z tym nie można ich zdemontować i wyczyścić.

  1. Zastosowanie elastycznych rur i łączników

Kolejnym elementem instalacji kanalizacyjnej, który przyczynia się do jego niedrożności, jest zastosowanie wszelkiego rodzaju elastycznych rurek i połączeń typu harmonijka.

Ze względu na swoją strukturę znacznie ograniczają one odpływ zanieczyszczeń, które gromadzą się w ich zagłębieniach. Jeśli jednak nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tych elementów z instalacji, należy stosować je wyłącznie tam, gdzie możliwy będzie w przyszłości ich demontaż w celu oczyszczenia.

  1. Brak syfonów w instalacji

Każde z urządzeń, które zostaje podłączone do instalacji sanitarnej, powinno mieć swój własny syfon. Stanowi on bowiem swoistego rodzaju korek, który oddziela dany element sanitarny od instalacji kanalizacyjnej.

Jego niezastosowanie powoduje natomiast wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z odpływów sedesów, umywalek czy zlewozmywaków.

  1. Brak dostępu do syfonów

Nawet jeśli syfony zostaną zastosowane w instalacji kanalizacyjnej, to i tak dostęp do nich jest znacznie ograniczony lub niemożliwy. Pomimo że nie należą one do najbardziej estetycznych elementów, swobodna możliwość ich demontażu jest niezwykle istotna dla sprawnego funkcjonowania całej instalacji. Niekiedy wymagają one bowiem oczyszczenia z nagromadzonych resztek jedzenia lub włosów.

  1. Brak wywiewki pionu kanalizacyjnego

Dobrze zaprojektowana instalacja kanalizacyjna powinna także mieć przynajmniej jedno wyprowadzenie na dach w pionie kanalizacyjnym, które zakończone jest wywiewką.

Dzięki temu ciśnienie w instalacji będzie wyrównywane do odpowiedniego poziomu, a nieprzyjemne zapachy odprowadzane na zewnątrz. Ponadto niewłaściwie napowietrzona instalacja o wiele gorzej odprowadza ścieki, doprowadzając do powstawania zatorów w rurach.

  1. Nieszczelne połączenie rur kanalizacyjnych

Jednym z najczęstszych powodów powstawania przecieków w instalacji kanalizacyjnej jest niedbalstwo. Źle lub niedokładnie połączone rury to duży problem zwłaszcza wtedy, kiedy pomieszczenia zostały już wykończone i nie ma do nich swobodnego dostępu. Konieczne jest wtedy ponowne ich odkrycie, co wiąże się często z dużymi kosztami.

Dlatego też należy już na samym początku zwrócić na tę kwestię uwagę i stosować do wykonania instalacji rur oraz złączek pochodzących od tego samego producenta.

  1. Brak zasuw kanalizacyjnych

Ostatnim z najczęstszych powodów problemów związanych z kanalizacją jest brak zasuw kanalizacyjnych. Elementy te są obowiązkowe w pomieszczeniach, które znajdują się na poziomie poniżej gruntu. Dzięki nim nieczystości spływające kanalizacją przepuszczane są wyłącznie w jedną stronę, co z kolei jest gwarancją, że w razie zapchania instalacji lub jej niewydolności, najniżej położone pomieszczenia nie zostaną zalane ściekami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*